Dec. 14, 2022 Meeting

Nov. 16, 2022 Study Session

Nov. 9, 2022 Meeting & Public Hearing

Oct. 18, 2022 Study Session

Oct. 12, 2022 Meeting

Oct. 11, 2022 Special Meeting

Sep. 14, 2022 Meeting

Aug. 10, 2022 Meeting

July 13, 2022 Meeting & Public Hearing

June 8, 2022 Meeting

May 11, 2022 Meeting & Pubic Hearing

Apr. 21, 2022 Study Session & Special Meeting

Apr. 13, 2022 Meeting & Study Session

Mar. 9, 2022 Meeting & Public Hearing

Feb. 9, 2022 Meeting & Public Hearing

Jan. 12, 2022 Meeting

Dec. 8, 2021 Meeting

Nov. 10, 2021 Meeting

Oct. 13, 2021 Meeting

Sep. 8, 2021 Meeting

Sep. 8, 2021 Study Session

Aug. 11, 2021 Meeting

July 27, 2021 Special Meeting

July 14, 2021 Meeting

June 9, 2021 Meeting

May 12, 2021 Meeting

Apr. 14, 2021 Meeting

Mar. 11, 2021 Study Session

Mar. 10, 2021 Meeting

Feb. 11, 2021 Study Session & Special Meeting

Feb. 10, 2021 Meeting

Jan. 13, 2021 Meeting & Study Session

Dec. 9, 2020 Meeting

Dec. 2, 2020 Work Session

Nov. 18, 2020 Work Session & Special Meeting

Nov. 4, 2020 Meeting

Oct. 28, 2020 Study Session

Oct. 7, 2020 Meeting

Sep. 9, 2020 Meeting

Sep. 3, 2020 Special Meeting

Aug. 26, 2020 Study Session

Aug. 12, 2020 Meeting

July 22, 2020 Special Meeting

July 8, 2020 Meeting

June 10, 2020 Meeting

May 13, 2020 Meeting

Apr. 8, 2020 Meeting

Feb. 5, 2020 Meeting

Dec. 4, 2019 Meeting

Nov. 13, 2019 Meeting

Oct. 9, 2019 Meeting

Sep. 11, 2019 Meeting

Aug. 14, 2019 Meeting

Jun. 12, 2019 Meeting

May 8, 2019 Meeting

Apr. 10, 2019 Meeting

Mar. 13, 2019 Meeting

Feb. 13, 2019 Meeting

Jan. 9, 2019 Meeting

Dec. 5, 2018 Meeting

Nov. 14, 2018 Meeting

Oct. 3, 2018 Meeting

Sep. 12, 2018 Meeting

Aug. 8, 2018 Meeting